LOADING

Type to search

Co to jest likwidacja szkód komunikacyjnych?

Share

Do momentu, w którym nie musimy korzystać z ubezpieczenia najczęściej nie interesuje nas odpowiedź na pytanie – Czym jest i na czym polega likwidacja szkód komunikacyjnych? W momencie, w którym uzyskujemy status poszkodowanego czy to w wyniku kolizji, czy wypadku chcemy poznać odpowiedź na to pytanie. Jest to o tyle zasadne, gdyż likwidacja szkód komunikacyjnych dla poszkodowanego jest bardzo ważna, Można powiedzieć, że jest kluczowa dla np. jego majątku. Ale po kolei.

Co to jest likwidacja szkód komunikacyjnych?

Zacznijmy od odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Co to jest likwidacja szkód komunikacyjnych? Na to pytanie warto udzielić zrozumiałej odpowiedzi. Zatem likwidacja szkody komunikacyjnej to wszystkie czynności, które podejmowane są przez ubezpieczyciela po tym, kiedy zaistniało zdarzenie, które wchodziło w skład ochrony ubezpieczeniowej. Podczas przeprowadzania takiego procesu ubezpieczyciel sprawdza zarówno przyczyny wystąpienia zdarzenia, jak i ustala zakres swojej odpowiedzialności. Określa też wartość powstałej szkody. Początkiem likwidacji szkody jest jej zgłoszenie do ubezpieczyciela. Końcem natomiast powinna być wypłata świadczenia.

Rodzaje szkód komunikacyjnych

Szkody komunikacyjne mają różne rodzaje. Ogólnie rzecz ujmując są to straty, które poszkodowany poniósł w wyniku zdarzenia komunikacyjnego, zwanego też zdarzeniem drogowym. W przypadku kolizji straty wynikają wyłączę z uszkodzenia rzeczy. Natomiast, jeżeli w grę wchodzi wypadek, wtedy można mówić o konieczności naprawienia następujących szkód:

  • Szkody osobowej, kiedy uszczerbek w majątku powstał w wyniku konieczności poniesienia kosztów leczenia. Także w przypadku, kiedy utracono możliwość i zdolność do pracy.
  • Szkody rzeczowej, kiedy uszczerbek w majątku powstał na skutek zniszczenia pojazdu i przewożonych w nim rzeczy. Może być tez w przypadku, kiedy w wyniku wypadku utracone zostały korzyści wynikające z rodzaju samochodu, np. był to samochód dostawczy.
  • Niemajątkowej szkody na osobie, zwanej też krzywdą. Ma to miejsce w momencie, kiedy pojawiły się uszczerbki psychiczne, które związane są z odniesionymi obrażeniami, bólem cierpieniem czy śmiercią osoby bliskiej.

Odpowiednie przepisy regulują sposób oraz zakres, w jakim możliwe jest naprawienie szkody. W przypadku szkody majątkowej w grę wchodzi odszkodowanie komunikacyjne. W przypadku krzywdy, czyli szkody niemajątkowej, w grę wchodzi zadośćuczynienie.

Tagi
https://tajmuseum.com/idealny-kask-na-konia/ https://dinusiek.pl/po-co-wdraza-sie-iso-9001/ https://www.gama-sklep.com.pl/a/205-aranzacja-malego-pokoju-w-bloku